Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Intensificació de la campanya de desratització a la ciutat

L’Ajuntament de Maó ha incrementat els recursos per a la prevenció de rates a la ciutat. En aquest sentit, es passa d’una acció trimestral a una acció mensual de desratització, al clavegueram municipal i a punts conflictius.

Per altra banda, l’Ajuntament també actua, sota demanda, cada vegada que una persona dona l’avís al serveis municipals. Així, cal recordar que els ciutadans i ciutadanes poden donar l’avís per rates a l’adreça mediambient@ajmao.org

És important assenyalar, però, que a vegades aquests animals provenen d’edificis abandonats, propietat de particulars o d’entitats, on l’Ajuntament no hi pot actuar, per llei. En aquests casos es fa una petició formal als titulars d’aquests edificis perquè hi actuïn

Imatge