Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Dimarts 30 de novembre finalitza el període voluntari per al pagament de diferents impostos

L'Ajuntament informa que dimarts 30 de novembre finalitza el període voluntari per al pagament
dels següents impostos:

- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)
- OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA (OVP)
- ENTRADA DE VEHICLES
- CEMENTERIS

Els rebuts es poden pagar a través de la seu electrònica (www.ajmao.org), a qualsevol de les entitats col·laboradores o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
 

Imatge 

Tornar