Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

PROCÉS PARTICIPATIU per decidir el nou ús de l’Antiga Nau Seat. PARTICIPA!

Avui s’ha presentat el Procés Participatiu, obert a tota la ciutadania, per decidir conjuntament quin ús es vol donar a l’edifici municipal de l’Antiga Nau Seat. L’Ajuntament de Maó impulsa aquesta iniciativa amb l’objectiu de promoure la implicació de ciutadans i ciutadanes en el disseny d’aquest nou espai, generant un debat que permeti recollir idees que es puguin traslladar al projecte.

Una vegada es reculli l'opinió de la ciutadania de Maó, se celebrarà un taller politicotècnic de reflexió, per avaluar les idees recollides i determinar la proposta que finalment serà executada per un equip d’arquitectes.

L’acte de presentació d’aquest projecte participatiu ha comptat amb la presència de l’alcalde de Maó, Héctor Pons, la regidora d’Igualtat, Cooperació i Participació Ciutadana, Catalina Ferrer, la responsable de l’empresa Idees, Cristina Valls, i la responsable de l’empresa Mar Arquitectes, Lis Figueras.

L’Ajuntament de Maó va adquirir, l’any 2018, l’Antiga Nau Seat, un edifici històric situat al centre de la ciutat, al costat del Claustre del Carme, amb l’objectiu de rehabilitar-lai donar-li un nou ús. La nau, compta amb 1.806 m2 i es troba a un entorn privilegiat, al costat del Claustre del Carme.

Objectius del procés:

- Promoure la participació de la ciutadania en aquest projecte a fi d’implicar la màxima diversitat de visions.
- Debatre i generar propostes per a l’espai exterior i l’espai interior, a fi que els equips tècnics puguin valorar la seva inclusió al projecte arquitectònic.
- Donar a conèixer quins aspectes tècnics influeixen en el disseny de l’espai del futur equipament de l’Antiga Nau Seat.

L’espai a debatre és un sistema interconnectat amb l’entorn. El debat es planteja entorn de dos eixos:

• ESPAI INTERIOR
• ESPAI EXTERIOR

Consideracions a tenir el compte durant el Procés Participatiu:

Socials:

• El futur espai ha de donar resposta a les necessitats actuals i futures de la ciutat i de les persones que hi viuen:
• L’equipament no pot ser d’ús d’una sola entitat o col·lectiu.
• Possibles usos del futur equipament: oficines i administració, restauració; cultural i cívic; artístic; recreatiu; formació; esportiu, habitatge social.

Tècnics:

1.806 m2 construïbles per a ús d’equipament i ús residencial
550 m2 en planta baixa per a ús d’equipament
Fins a 1.256 m2 en plantes superiors per a ús d’equipament
730 m2 exteriors semicoberts + espai exterior existent
Planta baixa + 2 plantes
2 plantes soterrades per a ús d'aparcament

Com es pot participar?

En línia: S’habilitarà un qüestionari per a poder participar en aquest procés, que es podrà complimentar entre el dia 30 de setembre i el dia 17 d’octubre. Hi podeu accedir clicant a l'enllaç de més avall.

De manera presencial: També es podrà introduir aquest qüestionari de manera presencial a les bústies de participació que s’instal·laran als següents punts de la ciutat: OAC, Principal de Guàrdia, Poliesportiu, Biblioteca Municipal, Claustre del Carme.

Per altra banda, els dies 30 de setembre i 1 d’octubre s’habilitaran punts d’informació per a les persones interessades:

Dijous 30 de setembre:

Pati des Claustre: de 10.00 a 13.30 h
S’Arravaleta: de 17.00 a 18.00 h

Divendres 1 d’octubre:

S’Arravaleta: d'11.30 a 13.30 h

En aquests punts informatius també s'instal·laran bústies de participació.