Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

inalitza el període voluntari per al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI)

El proper dimarts, dia 31 d'agost, finalitza el període voluntari per al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Els rebuts es poden pagar a través de la seu electrònica (www.ajmao.org), a qualsevol de les entitats col·laboradores o demanant cita per acudir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Imatge 

Tornar