Aprofitament de l'aigua a la prehistòria i a l'actualitat