Ordre del dia


1.1Acta de la sessió ordinària 28 de gener el 2021
1.2Acta de la sessió extraordinària i urgent 8 de febrer el 2021
2Declaració activitat d'especial interès Centre esportiu Es Jardins i bonificació IBI 2019 immoble on es desenvolupa. Exp. E0145-2019-000082
3Declaració activitat d'especial interès Centre esportiu Es Jardins i bonificació IBI 2020 immoble on es desenvolupa. Exp. E0145-2020-000064
4Declaració activitat d'especial interès Club Marítimo i bonificació IBI 2021 immoble on es desenvolupa. Exp. E0145-2020-000611
5Modificació del topònim de la ciutat. Exp. E0311-2020-000001
6Urgència
6Modificació RLLT. Exp. E0352-2021-000001
7Moció conjunta de tots els grups municipal, declaració institucional amb motiu de la celebració del dia mundial contra el càncer. Exp. E0225-2021-000005
8Mocio de tots els grups municipals sobre el dia internacional de les dones. Exp. E0225-2021-000007
9Moció del grup municipal Ciudadanos sobre "baixar l'IVA de les mascaretes FFP2. Exp. E0225-2021-000004
10Moció del grup municipal des Partit Popular en relació a s’aplicació de mesures de fidelització dels professionals sanitaris a les Illes Balears. Exp. E0225-2021-000008 (MC-1)
11Moció del grup municipal des Partit Popular en relació sobre el compliment, seguiment i execució dels acords aprovats al Ple. Exp. E0225-2021-000008 (MC-2)
12Moció conjunta dels grups municipals Ara Maó i PSOE en relació a millora de l'Aeroport de Menorca. Exp. E0225-2021-000006
13Precs i Preguntes