Ordre del dia


1Declaració de la urgència. Exp. E0222-2021-000002
2Moció del Grup Municipal del Partit Popular sobre la vacunación de la Covid-19 segons marca el protocol del Ministeri de Sanitat.Exp E0225-2021-000003