Ordre del dia


1Acta de la sessió 25 de març del 2021
2Modificació Ordenança Municipal de Circulació, Trànsit i Seguretat Vial. Exp. E0587-2020-000419
3Moció de Ciutadans sobre mesures extraordinaries de suport a la solvència empresarial. Exp. E0225-2021-000012
4Moció de Ciutadans sobre s'agreujament de les patologies mentals durant la pandèmia. Exp. E0225-2021-000013
5Mocio del Partit Popular sobre l'aplicació del reglament dels Consells Municipals. Exp. E0225-2021-000014
6Moció dels grups municipals del PSOE, Ara Maó, Partit Popular i Ciudadanos d'adeshió a la declaració institucional del Dia d'Europa. Exp.l E0225-2021-000015
7Moció dels grups municipals del PSOE i Ara Maó relativa a la taxa de reposició de policies locals. Exp. E0225-2021-000016
8Moció dels grups municipals del PSOE, Ara Maó, Partit Popular i Ciudadanos en relació al Dia Internacional de la Terra. Exp. E0225-2021-000017
9Donar compte decrets d'alcaldia mes de març
10Precs i preguntes