Ordre del dia


1.Acta de la sessió 29 d'octure de 2020
2Ordenança Municipal dels Serveis de Recollida de Residus. Exp.E0315-2020-0005
3Cartipàs. Modificació composició Comissions Informatives. Exp E0692-2019-0001
4Declaració activitat especial interés per Bonificació IBI 2021 Club Tenis Mahón. Exp E0145-2020-000411
5Declaració de filla il·lustre de Maó a la Sra. Margarita Orfila Tudurí. Exp. E0214-2020-0002
6Proposta conjunta de tots els grups municipals sobre la gestió de l'escorxador. Exp. E0225-2020-00031
7Proposta conjunta de tots els grups municipals amb motiu del dia 25 de novembre , dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona. Exp. E0225202000032
8Proposta del Partit Popular sobre el recolzament al comerç online. Exp E0225202000030-1
9Proposta del Partit Popular sobre el turisme de creuers. Exp E02252020000030-2
10Renúncia de la regidora del Partit Popular, la Sra. Sonia Huguet Gelabert Exp. E020720200003
11Donar compte dels decrets d’alcaldia:
12Precs i preguntes