Ordre del dia


1.Acta de la sessió 25 de febrer del 2021
2Declaració activitat d'especial interès Orfeón Mahonés i bonificació IBI 2021 immoble on es desenvolupa. Exp. E0145-2021-000054
3Declaració activitat d'especial interès Sínia La Plana CB i bonificació IBI 2021 immoble on es desenvolupa. Exp. E0145-2020-000629
4Declaració activitat d'especial interès titulars aparcament camí den Barrotes i bonificació IBI 2021 immoble on es desenvolupa. Exp. E0145-2021-000049
5Declaració especial interès Centre Esportiu es Jardins i bonificació IBI 2021 immoble on es desenvolupa. Exp. E0145-2021-000077
6Declaració activitat d'especial interès Mercado del Claustro SL i bonificació IBI 2021 immoble on es desenvolupa. Exp. E0145-2021-000100
7Modificació ordenança fiscal n. 25 reguladora del Preu Públic per a la prestació dels serveis d'Escoletes infrantils de 0 a 3 anys. Exp. E0321.2021.000001
8Confirmat adhesió al Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca. Exp. E0218-2021-000001
9Moció que presenten els grups municipals PSOE, Ara Maó, PP i Ciudadanos per donar suport al dia mundial de les lipodistròfies. Exp. E0225-2021-000009 (SG3221MC0009-2)
10Moció que presenten el grup municipal Socialista i el grup municipal Ara Maó en relació al reconeixement econòmic i laboral al personal de la RGA de Maó amb motiu de l'esforç addicional realitzat per fer front al brot COVID-19. Exp. E0225-2021-000010 (SG3221MC0010)
11Moció que presenten els grups municipals d’Ara Maó, PSOE, el Partit Popular i el grup Ciudadanos respecte al dia contra el racisme i la xenofòbia. Exp. E0225-2021-000009. (SG3221MC0009-1)
12Donar compte decrets d'alcaldia mes de febrer
13Precs i preguntes
13.1Pregunta que fa el partit polític Ciudadanos sobre l'escorxador de Maó. Exp. E0227-2021-000010
13.2Pregunta que fa el partit polític Ciudadanos sobre la desnitricadora d'aigua. Exp. E0227-2021-000010