Ordre del dia


1.Proposta d'acord que presenta el Grup Popular per instar al Govern central a no apropiar-se dels recursos econòmics de les entitats locals