Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Nomenament de representant municipal a l'associació "Ruta del Queso" (Exp. E06482019000009) 
4.Encomana de gestió a l'empresa SILME: treballs integrals de programes i serveis informàtics d'ús corporatiu de l'Ajuntament de Maó. Exercici 2020 (Exp. E04342019000001) 
5.Pressupost general de l'Ajuntament de Maó per a l'exercici 2020 (Exp. E00972009000001) 
6.Pròrroga del termini per a la construcció d'una comissaria del Cuerpo Nacional de Policía a la parcel·la E02 del Polígon II del Pla Parcial del sector del Passeig de Circumval·lació de Maó. Ref. cadastral: 8756301FE0185N0001XA. Finca registral 18680. Sol·licitant: Dirección General de la Policía, Ministerio del Interior (Exp. E06662018000001) 
7.Estudi de Detall del conjunt residencial (condomi) de la finca registral núm. 6641/2, formada per les parcel·les 8 a 13 i 127 de Binixica, del terme municipal de Maó-Mahón. Promotor: Kurt Werner Stoller. Aprovació definitiva (Exp. CM2116ED0001)  
8.Concessió de la medalla d'or de la ciutat al Club Deportivo Alcázar. Aprovació definitiva (Exp. E06442019000036) 
9.Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (Exp. E05872019000361) 
10.Precs i preguntes 

Documents adjunts