Ordre del dia


1.Aprovació de l'acta del sorteig de designació de membres de les meses electorals de les eleccions a Corts Generals del dia 10 de novembre de 2019