Ordre del dia


1.Acta anterior 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Renúncia al càrrec de regidor del Sr. Ricardo Arturo Terré Alonso 
4.Rendició de comptes corresponent a l'exercici 2018 (Exp. E01102019000001) 
5.Primer expedient de Modificació de Crèdit de 2019, per a suplements de crèdit (Exp. E00992019000001) 
6.Pròrroga del contracte d'arrendament del local situat al carrer Sant Roc, 16 (darrera pròrroga) (Exp. E05982019000050) 
7.Conveni entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Maó per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social finançats pel Consell Insular de Menorca per a l'any 2019 (Exp. E04022019000022) 
8.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a la revisió de les instal·lacions esportives municipals (Exp. SG3219MC00010-1) 
9.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa a l'impost de plusvàlues (Exp. SG3219MC00010-2) 
10.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular relativa al problema existent amb els arbres de Camí des Castell (Exp. SG3219MC00010-3) 
11.Proposta conjunta que presenten els grups municipals del Partit Popular, Partit Socialista Obrer Espanyol i Ara Maó relativa a la declaració d'emergència climàtica (Exp. SG3219MC0011) 
12.Proposta conjunta que presenten els grups municipals del Partit Popular, Partit Socialista Obrer Espanyol i Ara Maó relativa a la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat a la Unión Deportiva Mahón (Exp. SG3219MC0012) 
13.Precs i preguntes