Ordre del dia


1.Pronunciament sobre la urgència 
2.Aprovació acta anterior