Ordre del dia


1.Actes anteriors 
2.Donar compte de decrets d'Alcaldia de modificació de crèdit 
3.Aprovació de l'acta del sorteig de designació dels membres de les meses electorals de les Eleccions Locals, Autonòmiques i Europees de dia 26 de maig de 2019 
4.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació a la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat al Club Deportivo Alcázar (Exp. SG3219MC0006-1) 
5.Proposta que presenta el Grup Municipal del Partit Popular en relació a la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat al Club Marítimo de Mahón (Exp. SG3219MC0006-2) 
6.Precs i preguntes