Ordre del dia


1.Aprovació de l'acta del sorteig de designació dels membres de les meses electorals de les eleccions a Corts Generals del dia 28 d'abril de 2019