Gestions i serveis

Instal·lació de rètols i tendals


Objecte del Tràmit: Sol·licitar llicència d'instal·lació de rètols i tendals en edificis, donant a la via pública, en relació amb una llicència d'activitat
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Els titulars d'una llicència d'activitat
Requisits a complir:
Documentació a presentar: -Sol·licitud de llicència de rètols i tendals correctament omplerta
-Foto de la façana
-Plànol o croquis acotat del què es sol·licita, amb detall dels materials i els colors

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Tràmit d'una llicència de rètols o tendals:
1. Presentació de la documentació al Registre General
2. Trasllat al departament d'Urbanisme i obertura de l’expedient
3. Informe i resolució
4. Trasllat de l’expedient a l’OAC i notificació de la resolució a la persona interessada
5. Devolució de l’expedient al departament d'Urbanisme per al seu arxiu

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: