Gestions i serveis

Comunicació de manteniment de façanes
Tramitar

Objecte del Tràmit: Comunicació de la realització d'obres de manteniment de façanes i mitgeres d'edificis, d'acord al Ban d'Alcaldia de 19 de juny de 1996. Les obres s'entendran autoritzades si en el termini de set dies naturals el comunicant no rep una comunicació contrària a la seva petició.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’obra.
Requisits a complir: TRÀMIT ON LINE DE COMUNICACIÓ DE MANTENIMENT DE FAÇANES:

ÉS NECESSARI DISPOSAR DE PIN DE CARPETA CIUTADANA O DE DNI ELECTRÒNIC

EN QUINS EMPLAÇAMENTS ES POT FER EL TRÀMIT ON LINE?

Es pot fer aquest tràmit per a la realització d’obres a edificis i parcel·les situades en sòl urbà. S’exceptuen:
* Parcel·les afectades per les proteccions de la zona litoral o sotmeses a informe previ de l’Autoritat Portuària.
* Parcel·les amb edificis inclosos en els catàlegs de protecció.

Documentació a presentar:
- Comunicació correctament omplerta


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: TRÀMIT ON LINE
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Si és necessària l’ocupació de via pública per a realitzar les obres, se sol·licitarà el corresponent permís a la Policia Local (Departament de Mobilitat, c/ Pedro Maria Cardona, 1. Tel. 971368109).

L’administració és competent per a comprovar, per qualsevol mitjà admès en Dret i en qualsevol moment, la veracitat de les dades aportades en la vostra sol·licitud i per comprovar si la realització de les obres s’ajusten a la legalitat vigent.

 


Documents Relacionats: