La ciutat educaCentres Públics

IES Joan Ramis i Ramis

IES Joan Ramis i Ramis

Av. Vives Llull, 15 Maó

971 36 01 33

971 36 29 04

971 36 42 33 (FAX)

iesjoanramisiramis@educaib.eu

Web

IES Cap de Llevant

IES Cap de Llevant

Av. Francesc F. Andreu, 2 Maó

971 35 35 82

971 35 35 23 (FAX)

iescapdellevant@educaib.eu

Web

IES Pasqual Calbó i Caldés

IES Pasqual Calbó i Caldés

Av. Francesc F. Andreu, 1 Maó

971 36 93 90

971 36 03 81

971 35 41 04 (FAX)

iespasqualcalbo@educaib.eu

Web

Escola d'Art de Menorca

Escola d'Art de Menorca

Av. J.Mª. Quadrado, 33 Maó

971 35 08 27

971 35 30 44 (FAX)

administracio@escoladartmenorca.com

Web
Centres Concertats

Col·legi La Salle

Col·legi La Salle

C/ Vassallo, 123 - 125

07703 Maó

971 35 61 14

971 35 63 19 (FAX)

mao@lasallevp.es

Web

Col·legi Sant Josep

Col·legi Sant Josep

C/ Cós de Gràcia, 98

07702 Maó

971 35 58 04

971 35 55 73 (FAX)

administrador@ccsjmao.com

Web

Col·legi Cor de Maria

Col·legi Cor de Maria

C/ San Fernando, 42

07702 Maó

971 36 49 65

971 35 17 43 (FAX)

cordemaria@planalfa.es

Web