Òrgans col·legiats

caption
ÒRGAN TITULARS SUPLENTS
Consorci Penya-Segats del Port de Maó JUNTA RECTORA
 • Sra. Mª José Camps Orfila
 • 1 vocalia compartida entre el PP–Cs. de forma rotatòria, disposant-la durant 3 anys el PP i durant 1
  any Cs.
  Per part del PP assistirà la Sra. Ana Lía Noval García i per part de Cs. la Sra. María Pons Rosselló
  COMISSIÓ EXECUTIVA

Sra. Mª José
Camps Orfila 
Patronat Fundació Teatre Principal
TEATRE
 • Sra. Águeda Reynés Calvache
 • Sr. Basili Ferrer Florit
 • Sra. Margarita Pons Sintes
 • Sr. Mateu Ainsa Coll
 • Sr. Carlos Montes Vivancos.
 • Sra. Mª Dolores Antonio Florit
 • Sra. Mª José Camps Orfila
 • Sr. Antonio Carrillos Canto
 • Sra. María Pons Rosselló
   
Junta de Govern del Consorci Socio-Sanitari de Menorca
 • Sr. Enric Mas Martínez
 • Sr. Antonio Carrillos Canto
 
Patronat Fundació menorquina de l’òpera
 • Sr. Héctor Pons Riudavets (serà substituït pel Sr. Carlos Montes Vivancos, quan assumesqui les funcions de Presidència)
 • Sra. Conxa Juanola Pons
 • Sr. Basili Ferrer Florit
   
Patronat Fundació per a les persones amb discapacitat de l’illa de Menorca
 • Sr. Enric Mas Martínez
   
Patronat Fundació ca N’Oliver
CA N'OLIVER
 • Sra. Águeda Reynés Calvache
 • Sra. Carme Seguí Puntas
 • Sra. Conxa Juanola Pons
 • Sra. María Pons Rosselló
   
Junta Rectora Consorci Pavelló Esportiu Multifuncional
 • Sr. Carlos Montes Vivancos
 • Sra. Catalina Ferrer Florit
1-Sra. Mª Dolores Antonio Florit

2-Sr. Manuel Lora Buzón
 
Patronat Fundació
Enciclopèdia de Menorca
Sr. Antonio Carrillos Canto Sra. Catalina
Ferrer Florit
 
Assemblea General Consorci
d’Aigües de les Illes Balears
Sra. Conxa Juanola Pons 1-Sr. Rafael
Muñoz Campos

2-Sr. Héctor
Pons Riudavets
 
Assemblea General Consorci
d’Infraestructures de les Illes
Balears
Sra. Mª Dolores Antonio Florit 1-Sr. Rafael
Muñoz Campos

2-Héctor Pons
Riudavets
 
Consell Escolar Municipal i de Menorca Antonio Carrillos Canto Catalina
Ferrer Florit
 
Consell Municipal d’Igualtat Catalina Ferrer Florit Antonio Carrillos Canto  
Cooperativa Escola d’Adults (SAL) Antonio Carrillos Canto Catalina Ferrer
Florit
 
Fons Menorquí de Cooperaació Antonio Carrillos Canto Rafael Muñoz
Campos
 
Comissió de seguiment de la mediació cultural Catalina Ferrer Florit Antonio Carrillos
Canto
 
Consell Social de l’Agència Menorca Reserva
de Biosfera,
Conxa Juanola Pons Antonio Carrillos
Cantó
 
Consorci Residus urbans i energia de
Menorca
Conxa Juanola
Pons
Catalina Ferrer
Florit