Residus - Campanya de sensibilització

La campanya Personatges Notícies i esdeveniments Guia Consells Dades Maó Instal·lacions residus Pregunta del mes Material i publicacions Contacte Facebook

Cada cosa on toca


La campanya de sensibilització “Cada cosa on toca. A Maó reciclam” és una campanya dirigida a sensibilitzar i informar la població de Maó sobre la importància de tenir una actitud responsable i respectuosa amb els residus que es generen al municipi i al seu entorn urbà.

 


Els objectius específics de la campanya són:

 • Fomentar i millorar la recollida selectiva dels residus, aportant informació útil a la ciutadania sobre com separar-los correctament a la llar i animar-los a fer-ho, amb l’explicació dels seus beneficis i dels avantatges que comporta, per al medi ambient, el fet de reciclar els residus.
 • Fomentar una actitud i un consum responsable entre la ciutadania, amb l’objectiu de reduir el consum de matèries primeres.
 • Assessorar comerços i indústries sobre les bones pràctiques en la prevenció i gestió dels residus que genera la seva activitat.
 • Promoure valors i comportaments cívics a la via pública.

En el marc de la campanya es duran a terme les següents accions:
 • creació d’una pàgina web, dins la web de l’Ajuntament, i d’una pàgina de Facebook, per poder informar més àgilment sobre les activitats de la campanya i donar informació d’interès a la ciutadania.
 • Elaboració d’una Guia de bones pràctiques sobre el tractament dels residus domèstics per a totes les llars del municipi.
 • Elaboració d’una Guia de bones pràctiques ambientals per a comerços i indústries del municipi.
 • Distribució de calendaris anuals (2016 i 2017), amb informació sobre gestió de residus al municipi.

Per donar a conèixer la campanya, farem servir els següents suports:
 • Xarxes socials i pàgina web per a la campanya
 • Anuncis a ràdio i premsa local
 • Cartells opis, distribuïts pels carrers de Maó
 • Adhesius a contenidors
 • Imants nevera