Agrupació Municipal de Protecció Civil de Maó

L'Agrupació Municipal de Voluntaris de Protecció Civil és un organisme local que desenvolupa de manera altruista tasques de suport i ajuda, assistència i col·laboració davant qualsevol tipus de desastre o accident i en els esdeveniments de gran afluència ciutadana o convocatòries en què es preveu gran concentració humana.

Entre les seves missions també figura la salvaguarda del patrimoni comú i del medi ambient. Té el seu origen en el protocol 1 addicional al Tractat de Ginebra, "Protecció a les víctimes dels conflictes armats internacionals", i va sorgir per complementar el treball de la Creu Roja.

El principi bàsic que guia la seva actuació és la salvaguarda de la vida de les persones, els seus béns i l'entorn. Actualment, la prevenció constitueix una de les seves funcions més conegudes i desenvolupades. Disposa d'un emblema internacional que permet la seva identificació immediata; segons la definició oficial: "consisteix en un triangle equilàter blau sobre fons de color taronja".

La Protecció Civil és també una forma de participació ciutadana que agrupa persones preparades per actuar davant catàstrofes, de suport als serveis d'emergència i a les organitzacions d'ajuda ciutadana. S'estructura en agrupacions municipals; són gestionades, per tant, pels ajuntaments. Atesa la seva naturalesa, els seus membres han de comptar amb la formació deguda i és habitual que estiguin relacionats amb tasques professionals afins. 

Som un grup molt heterogeni amb un sentiment de responsabilitat envers el nostre entorn, cosa que ens fa treballar colze amb colze per al bé comú, sense esperar res a canvi, per pura satisfacció personal .

 

  


Qui som? Què feim?
On som?
Vols ser voluntari?
Reglament
ORGANIGRAMA

/WebEditor/Pagines/ServeiPersones/A3_AJMAO_PROTECCIOCIVIL.pdf /WebEditor/Pagines/ServeiPersones/WEB_AJMAO_PROTECCIOCIVIL_DESPLEGABLE.pdf