Violència contra les donesOn us podeu adreçar?

Demanau ajuda!(no deixa rastre a la factura)
 

 • 016 (24 hores, 365 dies l’any)
 • 112 Emergències
 • 900 100 009 ( telefonada gratuïta). Ofereix anonimat, confidencialitat, atenció directa i individualitzada.
 • 900 116 016 (per a persones sordes)
 • 971 35 70 24. Centre Assessor de la Dona. C/ Artrutx, 23 1er pis 07714 Maó. dona@cime.es
 • 971 36 85 01 Oficina d’Assistència a les Víctimes de Delictes Violents i contra la Llibertat Sexual


Sabeu com reconèixer el maltractament?

Violència física. Comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos d’una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany.

Violència psicològica. Comprèn qualsevol conducta o omissió intencional que produesqui en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d’amenaces, humiliació, vexacions, exigència d’obediència o submissió, coerció verbal, insults, aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat.

Violència sexual i abusos sexuals. Comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l’exhibició, observació i imposició, per mitjà de violència, d’intimidació, prevalença o manipulació emocional, o de relacions sexuals (amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu).

Violència econòmica. Consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos per al benestar físic o psicològic d’una dona i, si és el cas, dels seus descendents, i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar o de parella.Què podem fer en cas de maltractament físic o agressió sexual 


 • Demanau un certificat mèdic
 • Amb el certificat mèdic, anau a una comissaria o a la guàrdia urbana
 • Si hi ha testimonis, és convenient que us acompanyin
 • Abans de signar la denúncia, llegiu-la i comprovau que s’ajusta al que heu declarat.
 • Exigiu una còpia de la denúncia
 • En cas d’agressió sexual, acudiu a un centre sanitari, sense rentar-vos ni canviar-vos de roba
 • Si els maltractaments són a casa:
  • Telefonau als telèfons d’emergències
  • Tu i els teus descendents podeu marxar del domicili conjugal i restar-ne fora durant 30 dies, si durant aquest temps presentau la demanda de separació als jutjats
  • Abans de sortir de casa, recolliu els objectes personals i alguns documents (llibretes d’estalvi, targeta sanitària, certificats mèdics, Llibre de Família, etc.

Assistència sanitària

Centre de Salut Dalt Sant Joan
. Tel. 971 353 255
C/ Fornells, 107. 07701 Maó

Centre de Salut Verge del Toro. Tel. 971 356 942
C/ Barcelona, 1. 07701 Maó

Hospital Mateu Orfila - Menorca
971 487 000 - Centraleta Hospital Mateu Orfila
971 487 295 - Telèfon d’atenció al pacient
971 487 030 - Admissió d’urgències
Ronda de Malbúger, 1, 07703 Maó