Polítiques d'igualtat. Qui la forma?

  • Regidor
    •  Sr. Gabriel Pons Pons, regidor d'Igualtat.
  • Agent d'Igualtat
    • Va ser una figura impulsada per la Unió Europea durant la dècada dels vuitanta i implantada durant tots aquests anys a escalal estatal, provincial i local, per tal de poder dur a terme el disseny, la coordinació, implementació i avaluació de les polítiques d’igualtat dins l’àmbit local amb perspectiva de gènere.
       
  • Consell Municipal d'Igualtat