Consulta i pagament de deutes

L'Ajuntament de Maó centralitza l'Oficina de Recaptació, a partir del dia 01/01/2020, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça Constitució, 1), amb el següent horari d'atenció al públic:
 

  • Recaptació voluntària. Horari d'atenció presencial i telefònica a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, OAC (plaça constitució, 1), de 8.00 a 14.00 h, i al tel. 971369800; a/e: gestio@ajmao.org   
  • Recaptació executiva i multes. Horari d'atenció presencial d'executiva a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, OAC (plaça Constitució, 1), els L, X i V, de 8.30 a 14.00 h, i servei d'atenció telefònica (SAT) d'executiva i multes, de dilluns a divendres de 8.00 a 18.00 h en els tel. 871 55 00 37 (català/ castellà) i 871 55 00 38 (anglès); a/e: informacionmao@atenciontributaria.es  


Us recordam que els rebuts es poden fer efectius de les tres formes següents:

1. A qualsevol de les entitats col·laboradores: BBVA, CaixaBank, Banca March, Bankia i Colonya-Caixa Pollença.

2. A l'Oficina de Recaptació, amb targeta de crèdit/dèbit

3. A la Seu Electrònica (adreça electrònica www.ajmao.org); aquest sistema us estalvia desplaçaments innecessaris i facilita el compliment de les vostres obligacions des del propi domicili. Tindrà dos possibles accessos:
 

ACCÉS SENSE CERTIFICAT DIGITAL:

Pagament de deutes: REBUTS I LIQUIDACIONS EN PERÍODE VOLUNTARI I DOCUMENTS DE PAGAMENT EN EXECUTIVA (heu d'inserir els codis del document de pagament rebut prèviament; en cas que no disposeu d'aquest document, en podeu sol·licitar un duplicat a les corresponents oficines i horaris relacionats anteriorment).

ACCÉS AMB CERTIFICAT DIGITAL:

Accediu (prèvia identificació i autenticació) a la consulta de la vostra informació tributària particular. També podreu abonar liquidacions, rebuts i multes que estiguin pendents de pagament, i obtenir-ne un justificant. 
https://www.carpetaciutadana.org/web/Contingut.aspx?IdPub=18339&Con=Conexion002