Servei d'atenció tributàriaPrestació dels nostres serveis:
 

  • De forma presencial, a les dependències municipals del Servei d'Economia i Hisenda, ubicades al carrer Sant Roc, mitjançant cita prèvia.
  • Telefònicament, a través de l'operadora municipal, contactant amb l'Àrea d'Hisenda i Economia: 971.369800.
  • Mitjançant la presentació al Registre municipal de peticions, reclamacions, suggeriments, recursos o altres escrits (Oficina d'Atenció Ciutadana; plaça Constitució, núm. 1.
  • A través d'Internet: www.ajmao.org. Per a l'obtenció de documents, models d'instàncies, informació i programes d'ajuda, i càlcul anònim en alguns tributs. Recepció de correus elèctronics a: gestio@ajmao.org.


ENLLAÇ AMB EL CATÀLEG DE TRÀMITS DE TRIBUTS I RECAPTACIÓ