Queixes o suggeriments ciutadans

Formulari en línia Les queixes i suggeriments que qualsevol persona realitzi a través d’aquest formulari no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, ni la seva presentació interromprà els terminis establerts en la normativa vigent.

Aquestes queixes i suggeriments no condicionen, en cap cas, l’exercici de la resta d’accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment administratiu, puguin exercir aquelles persones que es considerin interessades en el procediment.

Gràcies per ajudar-nos a millorar.

Basat en l’RD 951/2005, de 29 de juliol, per la qual s’estableix el marc general per a la millora de la qualitat a l’Administració General de l’Estat. 

Versió formulari en líniaFormulari imprès En aquesta pàgina us oferim l’opció d’imprimir i emplenar personalment el document. Posteriorment, podeu presentar l’imprès complimentat al Registre General de l’Ajuntament o entregar-lo a la mateixa Comissaria.

Us recordam que aquest procediment només és vàlid per a les qüestions relacionades amb l’actuació dels membres de la Policia Local.

Vegeu documentNo estic d’acord amb una denúncia Si heu estat denunciat/ada i no estau d’acord amb la denúncia, podeu presentar un escrit d’al·legacions al Registre General de l’Ajuntament, per argumentar els motius del vostre desacord.

Us recordam que els escrits d’al·legacions estan sotmesos als diferents procediments sancionadors; per açò, us recomanam la lectura atenta dels butlletins de denúncia i dels terminis per a la presentació dels citats escrits.