Festes de Sant Gaietà (Llucmaçanes)

FestesFestes

Quan?
El primer cap de setmana d’Agost.

DISSABTE DE LA FESTA

El replec dels cavalls es farà a l’hora acordada en el programa de festes, davants el clot des Forn. Prèviament, el Fabioler i el Caixer Fadrí aniran al local de l’Associació de Veïns, on esperarà el Caixer Batle, per tal de demanar-li autorització per formar la Colcada. A la vegada, un membre de la junta de l’AV farà entrega al Caixer Fadrí de la bandera, moment en què se sentirà el primer toc de fabiol.

Fabioler i Caixer Fadrí arreplegaran la resta de Caixers i tots junts aniran a cercar el Caixer Batle i el Caixer Capellà, que esperarà davant l’església, moment en què s’entregarà la vara de comandament al Caixer Batle per part d’un membre del consistori maonés. A continuació es farà el recorregut tradicional.

Per entrar a l’església es formaran dues fileres de cavallers, amb el següent ordre: obriran la comitiva el Fabioler i el Caixer Fadrí; els seguiran la Junta de Caixers, els Cavallers de Llucmaçanes, els Cavallers de fora i, per últim, el Caixer Pagès, el Caixer Batle i la Capellana.

Formades les fileres, el Caixer Batle, el Caixer Capellà i el Caixer Pagès passaran pel mig i entraran just abans que ho facin el Fabioler i el Caixer Fadrí amb la bandera; desprès passaran la resta de Caixers, en formació. El Fabioler entrarà sonant la melodia de la Colcada i tots el Cavallers es col·locaran als llocs reservats.

Durant les Completes, i en el moment adequat, es repartirà l’aigua-ros als assistents, mentre el Fabioler toca la melodia tradicional.

La sortida de l’església es farà de la mateixa manera, però el Caixer Batle i el Caixer Capellà seran els darrers a sortir. Una volta a fora, el Caixer Batle i el Caixer Capellà es desitjaran “sort i ventura” per al Jaleo, i, amb un senyal, els cavallers rompran la formació i aniran a cercar els seus respectius cavalls, per tal que puguin començar el Jaleo.

Formada la Colcada, i després de fer un primer Caragol, el Fabioler i el Caixer Fadrí deixaran la bandera a la tribuna d’autoritats. Quan el Caixer Batle arribi a la música, donarà permís al director perquè comenci a sonar el Jaleo.

En total, es faran tres voltes. A la darrera, el Caixer Batle i el Caixer Capellà s’acomiadaran. La resta de la Colcada, una vegada recollida la bandera, s’acomiadarà procedint a saludar el Caixer Capellà i, llavors, el Caixer Batle.

DIA DE SANT GAIETÀ

El diumenge, el Replec de cavallers serà com el dia anterior, així com l’entrada i sortida de l’església. El Jaleo, en canvi, només tindrà dues voltes, perquè a la tercera es farà entrega als Caixers de la canya verda amb la cullera de plata.

Seguint la volta curta de costum, la Colcada es col·locarà tot junta al pla, en forma de ferradura, moment en què la banda de música sonarà l’himne de Llucmaçanes. El Caixer Batle i la Capellana es diran adéu allà mateix i, tot seguit, la Colcada passarà i saludarà el Caixer Capellà i, seguidament , el Caixer Batle, i llavors es romprà la formació.

Devers un quart d’hora més tard, i davall l’ombra del pi des pla, es reuniran novament els Caixers i tots junts aniran, en formació, a la tradicional Beguda.

L’ordre d’entrada serà el següent: Fabioler, Caixer Batle, Caixer Capellà, Caixer Pagès, Caixer Fadrí amb la bandera, Caixer de la junta, autoritats i la resta de Caixers.

Una volta tots reunits, el Caixer Batle dirigirà unes paraules d’agraïment als Caixers i farà entrega de la vara de comandament al Batle de Maó (o al seu representant).

D’altra banda, el Caixer fadrí farà entrega de la bandera al president de l’AV, que convidarà els assistents a la Beguda i emplaçarà els Caixers fins l’any que ve. Amb aquest acte es donen per finalitzats els actes protocol·laris relacionats amb la Colcada.

Llegenda:

 

Caixer batle: Cavaller participant als actes; és l'alcalde o la persona que el representa.
Caixer capellà: Cavaller que participa als actes; representa el clergat.
Caixer pagès: Cavaller que participa als actes; és un pagès del municipi.
Caixer fadrí: Cavaller que participa als actes, que no està casat.
Caixer casat: Cavaller que participa als actes, que està casat.
Fabiol: Instrument típic menorquí, amb forma de flauta, però de petites dimensions.
Fabioler: Persona encarregada de tocar el fabiol.
Caixer: Títol que rep el cavaller que participa a les festes.
Replec:  Acte per reunir tots els caixers que participen a les festes.
Completes: Acte religiós que venera la verge del poble on es realitza la festa.
Aigua-ros: Aigua de roses destil·lades.
Capellana:  Nom que rep el cavaller que representa el clergat.
Corregudes:  Típiques carreres que actualment se celebren al carrer Cós de Gràcia.
Colcada:  Conjunt de tots els participants actius en les festes.
Caragol:  Recorregut que realitza la Colcada .