PLA LOCAL DE REACTIVACIÓ I TRANSFORMACIÓ

MAÓ 2021-2027

#Mao27

 


La planificació estratègica—concretada en un pla— és un instrument de governança local que millora el procés d’organització social i la presa de decisions. Serveix per identificar i impulsar els projectes estructurals de forma consensuada, internament (ajuntament)i externament (societat).

En el context actual, urgeix posar en marxa propostes destinades a pal·liar els efectes econòmics que la crisi sanitària del COVID ha tingut sobre l’economia del municipi, així com establir estratègies consistents, globals i participades, que ens permetin crear les bases sòlides —en el marc dels fons europeus d’inversió NEXT GENERATION i HORITZÓ EUROPA— per transformar i reactivar la nostra economia.

Volem construir una ciutat més sostenible, amable, innovadora i compromesa amb la creació d’empreses sòlides i innovadores, i amb la generació de llocs de feina de qualitat, que permetin un desenvolupament local socialment equilibrat i una millora permanent de la qualitat de vida de tota la ciutadania de Maó.

Per aquest motiu,és molt important la vostra participació, fent-nos arribar les propostes, accions, comentaris, prioritats, iniciatives... que penseu que poden tenir incidència sobre la realitat social i econòmica del municipi de Maó, amb l’objectiu de millorar-la.


OBSERVACIONS:  

  • Podeu realitzar totes les aportacions que vulgueu, no hi ha límit
  • Aquí teniu l’enllaç que dona accés al formulari: veure enllaç