Festes de Sant Climent

Festes de Sant Climent

Quan? El tercer cap de setmana d'Agost.

El tercer cap de setmana d'agost, és quan Sant Climent es vesteix de gal·la per festejar la seva festa patronal. En aquesta data es donen cita en la població veïns de tot el municipi per celebrar, amb els seus paisans, la festa gran de Sant Climent; encara que els autèntics protagonistes de la festa són els cavalls i els seus caixers.
Les festes de Sant Climent són l’expressió popular d’aquest poble i segueixen els mateixos patrons que a la resta de festes populars de Menorca. Com a fet diferenciador, l’associació de veïns de Sant Climent participa directament en la seva organització, de forma coordinada amb l’Ajuntament, amb l’objectiu comú que siguin el més representatives i lluïdes possibles.

ELS CÀRRECS

El càrrec de Caixer Batle serà proposat per l’A.V. de Sant Climent i decretat pel Batle, aquest decretarà també una persona suplent per, en el cas que sigui necessari, pugui ostentar també aquesta representació. El nomenament serà vigent durant tot el bienni, i la persona nomenada serà la representant de Sant Climent dins la junta.

També a proposta de l’A.V. es delegarà en un jove fadrí de Sant Climent l’acte de portar la bandera. Aquesta delegació de competències s’entendrà com un privilegi atorgat pel Batle als joves de Sant Climent. El Caixer Fadrí de la junta de Caixers participarà com un membre més de la junta de Caixers en els actes eqüestres de Sant Climent.

El càrrec de Caixer Capellà serà proposat pel prevere de l’església de Sant Climent i comunicat a l’Ajuntament per al seu coneixement.

El Fabioler serà convidat per l’Associació de Veïns.

DISSABTE DE LA FESTA

Al carrer de Sant Jaume, i a l’hora indicada en el programa de festes, s’inicia el Replec dels cavallers que participaran en la Colcada; tots junts es dirigeixen al local de l’Associació de Veïns.

En primer lloc se situa el Fabioler, seguit del Caixer Fadrí; després, la resta dels cavallers. En arribar al local social, el Caixer Batle, acompanyat pel Caixer Pagès, els esperen, col·locats un davant l’altre. El Caixer Fadrí rep la bandera de mans del president de l’Associació de Veïns i seguidament tots els cavallers passen saludant el Caixer Batle de Sant Climent.

Després d’haver saludat, el Batle (o un representant seu) fa entrega de la vara de comandament al Caixer Batle de Sant Climent. Seguidament, tots els Caixers i Cavallers surten en formació a toc de fabiol i, una vegada dalt els cavalls, es dirigeixen a l’església per recollir el Caixer Capellà.

A continuació comença el recorregut de la Colcada pels carrers del poble. Una vegada finalitzat aquest, la Colcada es dirigeix a Completes a l’església de Sant Climent. En acabar la celebració té lloc el tradicional Jaleo al pla de Sant Climent.

Finalitzar aquest, els cavallers i caixers acompanyen el Caixer Batle al local de l’Associació de Veïns, on l’acomiaden fins ensoldemà; seguidament fan el mateix amb el Caixer Capellà, i l’acompanyen fins a l’església.

DIA DE SANT CLIMENT

El matí, a l’hora acordada, es tornen a reunir els cavallers i caixers al carrer Sant Jaume, i es dirigeixen al local social per recollir el Caixer Batle, seguint el mateix cerimonial que el dissabte de festa. Tots junts van a l’església per assistir a la Missa de Caixers.

Una vegada conclosa la celebració, la Colcada surt en formació en direcció al pla de Sant Climent, per donar inici al Jaleo, després d’haver fet el Caragol de costum. En acabar aquest, es du a terme el protocol de comiat del Batle i la capellana, que es desenrotlla com el del dia anterior. Posteriorment, l’ajuntament ofereix a tots els participants la tradicional Beguda al local social. En arribar, tots els Caixers entren en formació i a toc de fabiol.

El Caixer Batle i el Batle (o el seu representant) dirigeixen unes paraules als presents, agraint la seva participació i convidant-los per a l’any que ve. Després d’aquestes paraules, el Caixer Batle torna la vara de comandament al representant de l’Ajuntament, i el fadrí que ha ostentat aquest càrrec torna la bandera al representant de la Junta.

D’aquesta manera es donen per finalitzats els actes protocol·laris relacionats amb la Colcada.

 

Caixer batle: Cavaller participant als actes; és l'alcalde o la persona que el representa.
Caixer capellà: Cavaller que participa als actes; representa el clergat.
Caixer pagès: Cavaller que participa als actes; és un pagès del municipi.
Caixer fadrí: Cavaller que participa als actes, que no està casat.
Caixer casat: Cavaller que participa als actes, que està casat.
Fabiol:
 
Instrument típic menorquí, amb forma de flauta, però de petites dimensions.
Fabioler: Persona encarregada de tocar el fabiol.
Caixer: Títol que rep el cavaller que participa a les festes.
Replec:  Acte per reunir tots els caixers que participen a les festes.
Completes: Acte religiós que venera la verge del poble on es realitza la festa.
Aigua-ros: Aigua de roses destil·lades.
Capellana:  Nom que rep el cavaller que representa el clergat.
Corregudes:  Típiques carreres que actualment se celebren al carrer Cós de Gràcia.
Colcada:  Conjunt de tots els participants actius en les festes.
Caragol:  Recorregut que realitza la Colcada .