La Junta de Govern de l'Ajuntament de Maó aprova el projecte per a la creació d'un nou Centre de Dia a l'antic edifici de Serveis Socials

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Maó, celebrada aquest dilluns, dia 1 de febrer, va aprovar el projecte d'obres i instal·lacions per a l'adequació de l'antic edifici de Serveis Socials, situat a Es Cós de Gràcia, nombre 24, amb l'objectiu de convertir-lo en un nou Centre de Dia.

Es tracta d'una part de la planta baixa de l'edifici on també està ubicada la RGA de Maó. L'àrea que es convertirà en un nou Centre de Dia compta amb 329 m2 i una capacitat per acollir a 30 persones. El pressupost d'adaptació del centre és de 74.729 euros. Durant els pròxims dies, el projecte sortirà a exposició pública perquè les empreses interessades puguin presentar les seves propostes

A més, la Junta de Govern Municipal també va aprovar 6 llicències urbanístiques i la reforma i canvi d'ús d'un hotel interior a la Costa de Deià. Pel que fa a les 6 llicències urbanístiques, concretament, s'han aprovat les següents:

• Llicència urbanística per a la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar i legalització de balcó i piscina a Avda. Josep Anselm Clavé.

• Llicència urbanística per a la construcció de pèrgoles, pavimentació i una piscina annexa a un habitatge al Camí de Biniparell.

• Llicència urbanística per a la legalització de la reforma d'habitatge unifamiliar aïllat a Binixica.

• Llicència urbanística per a la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Santa Caterina.

• Llicència per a l'obertura de porta de garatge a carrer Sant Jaume.

• Llicència urbanística per a la segregació d'una porció de terreny d'una finca destinada a vial, per a la cessió a l'Ajuntament de Maó.
Imatge