L'Ajuntament de Maó presenta un pressupost expansiu de 42,7 milions per l'any 2021, per donar una resposta contundent a la ciutadania davant als efectes de la Covid-19

• Es reforça l'estat de benestar i l'atenció a la ciutadania mitjançant un pressupost social de 6,5 milions d'euros (+6,2%)

• Es mantenen les inversions de millora de la ciutat amb una partida de 6,6 milions d'euros (+30%), com a eina per a dinamitzar l'economia local

• No s'apugen els impostos tot i la previsió de disminució d'una part dels ingressos.

Maó, 11 de desembre de 2020. Aquest divendres, dia 11 de desembre, l'Ajuntament de Maó ha presentat el seu Projecte de Pressupost per l'any 2021, que preveu una inversió total de 42.781.720 euros. Una xifra que suposa un increment del 9,5% respecte del Pressupost de l'any anterior.

Davant el moment de crisi sanitària i socioeconòmica que pateix actualment la nostra societat, l'Ajuntament de Maó aposta per adoptar un paper actiu i reforçar l'estat de benestar i l'atenció a la ciutadania, mitjançant un pressupost social de 6,5 milions (+6,2%). Així mateix, el consistori mantindrà, el proper any 2021, les inversions previstes per a la millora de la ciutat, mitjançant una partida de 6,6 milions d'euros (+30%), com a eina per a dinamitzar l'economia local.

És important assenyalar que l'Ajuntament de Maó no apujarà els impostos als ciutadans i ciutadanes de Maó, tot i la previsió de la disminució d'una part dels ingressos.

En l'àmbit econòmic, l'Ajuntament de Maó seguirà impulsant el Pla de Xoc per a la Reactivació Econòmica de la ciutat. En aquest sentit, es preveu, a més a més de les inversions de millora de la ciutat (6,6 milions), la creació del Pla Estratègic per a l'Ocupació Local (54.091 euros), l'impuls i gestió de nous projectes de formació i ocupació (179.456 euros), així com una nova línia d'ajudes als establiments locals de Maó (200.000 euros), entre d'altres.

Per altra banda, pel que fa a l'àrea de Medi Ambient, que comptarà amb un pressupost total de 6,5 milions d'euros, cal destacar la millora dels serveis de neteja que s'incorporaran aquest any 2021. En aquest sentit, s'impulsarà el nou contracte de recollida de residus urbans porta a porta (2.800.000 euros), el nou contracte de neteja viària (1.102.500 euros), així com el nou contracte de tractament de residus (593.090 euros), entre d'altres.

Per altra banda, el pressupost de l'Ajuntament de Maó preveu una partida d'1.300.000 euros per a l'adquisició d'edificis i terrenys, amb l'objectiu de reduir les taxes de lloguer que paga l'Ajuntament actualment i que superen els 280.000 euros anuals.

Amb la voluntat de donar una resposta contundent a la demanda social i mantenir les inversions a la ciutat sense apujar els impostos i, dins el marc legislatiu actual que no contempla la regla de despesa, l'Ajuntament preveu una operació de crèdit d'un màxim de 6 milions d'euros, que no s'ha d'executar necessàriament en la seva totalitat.

En aquest sentit, l'Ajuntament preveu ingressar, a partir del mes d'abril de 2021, una partida d'almenys 1,5 milions d'euros de superàvit de 2019, que se sumaria als romanents que puguin sorgir de l'any 2020, i que faria que no s'hagi d'executar tota l'operació de crèdit. El que sí que permet aquesta operació financera és poder realitzar inversions des de principi d'any.

Durant l'acte de presentació, l'Alcalde de Maó, Héctor Pons, ha explicat que es tracta d'un "Pressupost expansiu que no incrementa els impostos i que té clares les seves prioritats: més estímul de l'economia, garantir els serveis a la ciutadania tot i la baixa dels ingressos corrents i donar resposta a la demanda social que tenim en aquest moment; sense deixar de banda les prioritats a mig i a llarg termini que té el municipi".

La Regidora de Serveis Generals i Hisenda, María José Camps, ha explicat que, dins el marc de la flexibilització de les normes fiscals, "hem pogut créixer amb aquest Pressupost per afrontar les conseqüències de la crisi, però, a la vegada, per continuar amb el full de ruta que es va fer a inici d'aquest mandat".

Finalment, la Regidora de Cultura i Medi Ambient, Conxa Juanola, ha assenyalat que "el Pressupost que fa aquest Ajuntament i aquest equip de govern responen als Objectius de Desenvolupament Sostenibles de l'Agenda 2030, amb l'objectiu de fer front als grans reptes que tenim com a societat i avançar cap a model de vida sostenible".


Imatge