Embotits Típics

Sobrassada

La sobrassada de Menorca és un embotit cru curat elaborat a partir de la carn magra i la xulla del porc capolades i mesclades juntament amb el pebre dolç, pebre coent i sal.
A Menorca la sobrassada es comercialitza en les seves variants “tendra” i “curada”. La sobrassada tendra es embotida dintre del budell prim i es presenta voltada. El seu sabor es suau i equilibrat i mostra un color vermell viu. Les peces es comercialitzen a partir del 5-6 dies i tenen un pes mitjà d’uns 300 g. La sobrassada curada s’emboteix dintre del budell més gruixut i necessita uns quatre mesos de curació abans de ser comercialitzada. El seu gust és intens i presenta un color vermell fosc. El pes es variable, d’entre 400 i 800 g.


Carn i Xulla

La carn i xulla és un embotit cru curat, tradicional i típic de l’illa de Menorca. Aquest producte és elaborat amb carn magra (70%) i xulla (30%) de porc picades i capolades, condimentat amb sal i espècies i embotit en budells.
L’embotit es deixa madurar durant uns 30 dies abans de la seva comercialització i consum.
Actualment s’està treballant per aconseguir el distintiu d’Indicació Geogràfica Protegida per aquest producte.


El Botifarró

El botifarró és un dels embotits més antics de les illes, possiblement es tracta d’un producte conseqüència de l’evolució dels embotits que van introduir els romans.
Per a la seva elaboració s’empra carn de porc picada (d’aproximadament de 0,5 cm de diàmetre) barrejada amb sang, i a aquesta mescla se le afegeixen sal i altres condiments (pebre, pebre vermell, anís, pinyons, etc..) La pasta resultant s’emboteix en intestí prim de porc, lligat en enfilalls. Els botifarrons es couen en una caldera a una temperatura d’uns 90-95ºC, al bany Maria durant aproximadament una hora. Opcionalment se sotmeten a un procés de maduració durant uns dos mesos.
Els botifarrons es presenten en enfilalls, amb una llargària variable de 10 a 15 cm i un diàmetre de 2 a 4 cm. En general, el botifarró es consumeix cru, rostit o fregit, encara que freqüentment és un important ingredient de la cuina tradicional illenca.
Una variant del botifarró és el botifarró blanc. Es tracta d’un embotit semblant al botifarró tradicional on s’elimina la sang com a ingredient, aquest fet li dóna un aspecte marmori amb una coloració blanquinosa.

El Camaiot i la Varia

El camaiot i la varia(també anomenat varia negre i a Ciutadella cuixot), és essencialment en quant a composició i elaboració, el mateix tipus d’embotit que el botifarró. La seva diferència és basa en el tipus d’embotiment. Així el camaiot es presenta embotit dintre de l’escorça de la cama del porc, cosit i embotit dins malla elàstica. En canvi, la varia es presenta embotida dintre de la pell del porc, l’espatlla, inclòs l’estómac; els teixits són prèviament retallats i cosits a mà. Una de les peces més apreciades de varia és el que vulgarment s’anomena com es “bisbe”.