Pressupostos participatius 

Els Pressupostos Participatius són una iniciativa que suposa una baula més en la línia del govern obert, la transparència, la participació i la col·laboració entre consistori i ciutadania.


En definitiva, estem rallant de la governança, entesa com “la interrelació entre els organismes que ostenten la direcció política d’un territori i la societat civil, de manera que els elements socials poden exercir poder, autoritat i influència sobre les decisions que afecten la vida pública”.


En conseqüència, cal dotar la ciutadania de les eines adequades per garantir la viabilitat d’un procés de Pressupostos Participatius de qualitat.


El principal objectiu dels Pressupostos Participatius és crear, d’una banda, un mecanisme efectiu de diagnosi de necessitats socials i de proposta de solucions enfocades al bé comú, al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Maó; i, de l’altra, fomentar una ciutadania organitzada i amb capacitat d’intervenció en la presa de decisions de ciutat..