Joventut

El Servei de Joventut posa a disposició de la població juvenil del municipi tota aquella informació, activitats i espais de participació i apoderament jove.

Les nostres activitats estan orientades, principalment, a joves d’entre 13 a 25 anys, tot i que també feim feina amb població preadolescent. Treballam de manera activa i comunitària per establir xarxes que ajudin la gent jove en el seu desenvolupament vital.


Com ho feim? El Servei de Joventut ofereix diferents possibilitats perquè la gent jove del municipi es pugui trobar, compartir inquietuds, crear, participar i desenvolupar-se.

Per fer-ho, disposam dels següents recursos:


 

Punt d’informació juvenil (PIJ)


De l’any 2016, s’ha posat en marxa el Punt d’informació juvenil mòbil, com també han fet la resta de casals de l’illa, de forma conjunta amb INJOVE. El seu objectiu és apropar la informació a la gent jove i fer-la més accessible. Així, setmanalment, ens desplaçam als centres educatius d’educació secundària del municipi, on mantenim contacte directe amb el jovent que hi estudia i els transmetem la informació més actualitzada; també els oferim assessorament i acompanyament.

HORARI DELS PUNTS MÒBILS. CURS 2017-2018

Casal Jove