ALTER

És un programa d’educació compartida, que depèn de la Conselleria de Benestar Social, Menors i Família, i que es du a terme per mitjà d’un conveni entre els instituts d’educació secundària i l’Ajuntament de Maó. L’Alter combina escolarització i ocupació, i s’adreça a l’alumnat de 14 a 16 anys que presenta dificultats d’adaptació a l’entorn escolar, derivades de condicions especials de caràcter escolar, social, personal o familiar.Objectius
  • L’objectiu del programa és atendre les necessitats educatives específiques d’aquest alumnat i facilitar que no abandoni l’activitat acadèmica o formativa, tot afavorint la inserció en el centre escolar i en la societat, a través d’un horari lectiu en entorns laborals externs.


A qui va dirigit
  • Alumnat de 14 a 16 anys que presenta dificultats d’adaptació a l’entorn escolar.


Enllaços
  • www.caib.es
  • Guia de l’Estudiant. Programa Alter-Pise
  • Guia de l’Estudiant. Programa Alter-Pise