Programa de reparacions socioeducatives

Té l’objectiu de donar una oportunitat reparadora al jovent adolescent que cursa estudis als IES (entre 12 i 17 anys) i que ha tingut diferents sancions i ha estat expulsat durant un període de temps del centre. Es dona l’opció a les famílies perquè, de manera voluntària, acceptin que el seu fill/a, durant l’expulsió, dugui a terme una reparació socioeducativa a la comunitat. És una eina transformadora per treballar el conflicte, les conductes errònies i la responsabilitat de cada jove acollit al programa. L’educadora té una entrevista amb l’adolescent i amb la família, al principi i al final de la reparació socioeducativa. I també li fa el seguiment, durant els dies que dura el procés, amb els diferents serveis municipals on fa la reparació.A qui va dirigit
  • Adolescents que cursen als IES (entre 12 i 17 anys), que han tingut diferents sancions i han estat expulsats durant un període de temps del centre.