Curs de preparació per a la prova d’accés a grau mitjà

Aquest curs persegueix fer un acompanyament global i individualitzat a joves que no han obtingut el títol d’ESO. Així, el professorat del Centre d’Educació de Persones Adultes s’encarrega de la formació acadèmica i l’educadora social fa la intervenció socioeducativa i familiar (a escala individual i de grup).A qui va dirigit
  • A joves d’entre 16 i 18 anys que no hagin obtingut el títol de l’ESO o que tampoc hagin superat la formació bàsica FP, com una altra via per obtenir-la. I que, alhora, tenguin ganes d’entrar en un cicle formatiu de grau mitjà i es vulguin preparar per a la prova d’accés directe a grau mitjà.