ROURE

És un projecte que ofereix un paquet d’entrevistes familiars, per donar suport a les persones grans i a les necessitats del cicle vital. Es fan entre 5 i 10 sessions.Objectius
  • Proporcionar benestar, de manera integral, a la gent gran.
  • Ajudar la gent gran a resoldre conflictes amb els seus fills/es en aquesta etapa vital.
  • Possibilitar un espai en el seu propi context afectiu
  • Reforçar la família com a grup social preferent en l’atenció a les persones grans.


Persones destinatàries
  • Famílies de la tercera edat del municipi de Maó.