Equip municipal d’intervenció familiar (EMIF)

Els EMIF som un equip format per diferents professionals (terapeuta, educadors/ores socials i treballadora familiar) que atenem les famílies del municipi de Maó que necessiten ajuda en qualque moment dels seus cicles familiars. Oferim assessorament i suport per afrontar les dificultats relacionals i les situacions de crisi, o per millorar les competències parentals.


Les famílies passen per processos de crisi durant les diferents etapes de vida familiar: formació de la parella, naixement d’un infant, adolescència de fills i filles, canvis laborals, separacions, pèrdues, etc. Resoldre de manera adequada aquestes situacions és una forma de prevenir problemes posteriors, més greus.Què feim?
  • Orientació i assessorament en la criança i educació de fills i filles (infància, adolescència i majors de 18 anys), i en les relacions entre membres de la família.
  • Afavorir el benestar de les famílies i les seves relacions amb l’entorn, facilitar la comunicació entre els seus membres, millorar la seva capacitat natural d’educar i prevenir que les dificultats diàries esdevenguin un problema més greu.
  • Suport per ajudar les famílies a gestionar els seus conflictes, de manera positiva i consensuada, a partir de tècniques de mediació.
  • Acompanyar en la reestructuració familiar, per tornar-la fer més funcional.
  • Apoderar els rols parentals, perquè cadascú ocupi el seu lloc.
  • Intervenció terapèutica, com a instrument per abordar de forma més profunda les situacions familiars que provoquen malestar en els seus membres, a fi de detectar i resoldre les dificultats de relació.
  • Coordinació amb diferents serveis, especialment en els àmbits de salut, educació, cultura, treball i habitatge, per afavorir una intervenció global en les persones.