Gestions i tràmits

1. Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)Per les persones del municipi de Maó que reuneixin els requisits establerts a la normativa vigent.

Documentació i sol·licitud: Sol·licitud SAD.

Enllaços:


2. Servei de teleassistència domiciliària (TAD)Per a persones grans i/o amb discapacitat, i usuàries del Servei d’ajuda a domicili.

Requisits i documentació: 
Enllaç:

3. Carnet de pensionista o persona jubiladaPer a persones majors de 65 anys, pensionistes o jubilades.

Requisits i documentació:
  • DNI
  • Justificació de ser pensionista o d’estar jubilada.
  • Una fotografia de carnet.4. Bonificació de taxis per a la tercera edat Per a persones pensionistes o jubilades que utilitzin un taxi per desplaçar-se a l’hospital o a un centre de salut.

Requisits i documentació: Sol·licitud descompte taxi.5. Altres tràmits Enllaços:
  • Informes per a processos d'Incapacitació.
  • Tramitació de places residencials per a centres del Consell Insular de Menorca i altres administracions.