Gent gran i dependència

El Servei de Gent Gran i Dependència posa serveis i recursos a disposició de les persones grans i/o dependents, per millorar la seva qualitat de vida, evitar al màxim l’ingrés en centres residencials i poder rebre atenció al seu domicili.
SERVEIS BÀSICS Documents relacionats