Mediació intercultural

La mediació cultural treballa com a nexe d’unió i coneixement entre les diferents cultures que conviuen al nostre municipi.

El Servei de Mediació Cultural de l’Ajuntament de Maó va començar el seu camí l’any 2000, al mateix temps que s’iniciaven els fluxos migratoris d’origen extracomunitari. La nostra feina va dirigida a totes les persones residents al municipi de Maó i fa una especial referència a la població d’origen extracomunitari.

El model de convivència del nostre municipi està orientat a la interculturalitat: la convergència i el diàleg porten a la trobada i a la descoberta d’una possible influència recíproca, així com a un clima de convivència que resulta molt enriquidor per a tota la ciutadania.