Estadístiques consultes, queixes i suggeriments

Es recullen totes les consultes, suggeriments, queixes i fotodenúncies presentades mitjançant els formularis que l’ajuntament posa a disposició de la ciutadania a la pàgina web del municipi.


Any Rebudes Resoltes En gestió Pendents
2019 1236 955 85 196
2018 1267 921 125 221
2017  931 737 86 108