Reclamacions en matèria d’accés a la informació pública

D'acord amb el Decret 24/2016 de 29 d’abril, de creació i d’atribució de competències a la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d’accés a la informació pública, si heu presentat una sol·licitud d’accés a la informació pública i no estau satisfets amb la resposta o no heu rebut contestació, podeu presentar reclamació davant la “Comissió per la resolució de les reclamacions en matèria d’accés a la informació pública”


Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública