Pla d'emergència per sequera a Maó

L’objectiu del Pla d’emergència per sequera és obtenir una eina àgil, que sigui utilitzada pels serveis municipals amb la finalitat de minimitzar els efectes de la situacions eventuals de sequera, per garantir l’abastiment a la població, disminuir el costos econòmics derivats de la sequera i minvar els seus efectes negatius sobre els aqüífers.
 
Un dels objectius d’aquest Pla és definir els indicadors particulars de prevenció i detecció de sequera de Maó, per avisar sobre la possible necessitat de declarar un determinat estat de sequera. Un bon indicador de les reserves disponibles de l’aqüífer és determinar el nivell de profunditat de l’aigua dels diferents pous que abasteixen d’aigua el municipi.
 
En funció del valor d’aquests indicadors es poden donar 3 escenaris de sequera:
 • Estat de normalitat: Els recursos són suficients.
 • Estat de prealerta: Els recursos comencen a minvar i s’han de prendre mesures de gestió.
 • Estat d’alerta: Els recursos són escassos i són necessàries algunes mesures de restricció.
 • Estat d’emergència: És una situació greu, i, per tant, s’apliquen mesures de prohibició


Els 3 pous indicadors del Pla de sequera, han sigut seleccionats perquè representen la principal àrea de captació dels recursos hídrics existents. Són els següents:

 • Son Arrosset (pou dels militars)
 • Turó Amagat
 • Malbúger

Per saber en quina situació de sequera es troba el municipi, s’ha elaborat un mapa que representa el semàfor de la sequera, on se situen els tres pous indicadors i l’estat en què es troben. Si clicau sobre cada pou, s’obrirà un gràfic, on podreu observar l’evolució dels diferents estats pels quals ha passat. A partir de paràmetres propis de cada pou indicador, s’han calculat uns valors llindars, que determinen el pas d’una situació a una altra i que varien entre si.

Com s’explica més detalladament en el Pla d’emergència per sequera, per decretar un determinat estat de sequera s’han de superar, durant diversos mesos consecutius, aquests llindars.EL SEMÀFOR DE LA SEQUERA


 • Estat dels pous:
 •  
  NORMALITAT
 •  
  PRE-ALERTA
 •  
  ALERTA
 •  
  EMERGÈNCIA
 •  
 •  


Altres notícies