Trepucó

TrepucóEl de Trepucó és un dels jaciments prehistòrics més espectacular per les seves dimensions, té una majestuosa taula i un gran talaiot troncocònic i massís. L’activitat d’aquests poblats comença a finals de l’edat del bronze i subsisteix durant la romanització, alguns d’ells continuaren fins a l’època medieval. El conjunt de Trepucó està envoltat per una paret seca en forma d’estrella, construïda com a defensa durant el segle XVIII. Al final del camí de Trepucó es troba l’única creu de terme que es conserva a Maó.