Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

15/05/2019
El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 31 de maig.
 

Convocatòria Mercat de Nit 2019

Maó, 15 de maig de 2019

S’obre el termini de presentació de sol·licituds, fins al 31 de maig de 2019, inclusivament, per poder participar al MERCAT DE NIT 2019.

PARADES

L’espai destinat a instal·lar 40 parades de venda són les places del Carme i d’Espanya.

DIA

Dimarts

HORARI

20.00 a 23.00 h

REQUISITS

- Presentar la sol·licitud i documentació en el termini de la convocatòria.

- Figurar d’alta en el Cens d’obligats tributaris i en el règim de la Seguretat Social que correspongui.

- Estar al corrent del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social.

- Disposar d’assegurança vigent de responsabilitat civil i estar-ne al corrent del pagament.

- Acreditar les autoritzacions de residència i de treball (en cas de persones prestadores de tercers països).

- Disposar del carnet de manipulació d’aliments per a la venda dels productes que ho exigeixen.

- Disposar del número de registre sanitari corresponent (venda d’aliments i begudes d’elaboració pròpia).

- Pagar la taxa establerta a l’art. 5 de l’Ordenança reguladora de la taxa per ocupació del domini públic (BOIB núm. 192, de 12/12/2012), de forma prèvia al desenvolupament de l’activitat.

DOCUMENTS

1. Sol·licitud

2. DNI / NIF

TERMINI

A partir de la publicació de l’anunci i fins al dia 31 de maig de 2019, inclusivament

CONSULTES I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Àrea de Promoció Econòmica
Telèfon: 971369800 (ext. 343 i 221)
comitur@ajmao.org
Plaça Constitució, 13 (edifici Principal de Guàrdia)
Horari: 8.00 a 14.00 h

D’ençà del 2 d’octubre de 2016, totes les persones relacionades a l’article 14 de la Llei 39/2015 tenen l’obligació de relacionar-se amb l’Administració de manera electrònica, a la seu de la pàgina web de l’Ajuntament de Maó (www.ajmao.org):

- Persones jurídiques

- Entitats sense personalitat jurídica

- Persones que exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació obligatòria

- Persones que representin una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració
 

 
Contactau amb l’Ajuntament Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament de Maó (plaça Constitució, 1. Maó Tel. 971 36 98 00) o bé en el següent enllaç...

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.


Consultes i suggeriments  Queixes i fotodenúncia