Buscar
     
 

Economia 
Activitat infrastructures comunes
Activitat permanent innòcua
Activitat permanent major
Activitat permanent menor
Actualitzar dades teléfon móvil i adreça electrónica per a poder rebre avisos
Alta domiciliació bancària
Autoliquidació de taxes i tributs
Autorització d'activitat no permanent
Autorització de representació
Baixa domiciliació bancària
Bonificació 75% IVTM per a vehicles de més de 25 anys
Bonificació 75% IVTM per a vehicles elèctrics o mixtes
Bonificació de l' I.B.I per família nombrosa
Bonificació del I.B.I. per a habitatges de protecció oficial
Certificat de Pagament de rebuts
Certificat urbanístic
Comunicació d'inici d'obres per activitat (segons llei 7/2013) - DISPONIBLE TRÀMIT ON LINE
Comunicació prèvia d'inici d'obres - DISPONIBLE TRÀMIT ON LINE
Comunicació transmissió o canvi de titularitat d'un activitat
Consulta i pagament de multes
Declaració d'interès general
Devolució de fiances per gestió de residus d'obra
Devolució part proporcional IVTM per baixa definitiva vehicle davant la DGT
Exempció pagament I.V.T.M. per a vehicles històrics
Exempció pagament I.V.T.M. per a persones amb discapacitat
Exempció pagament I.V.T.M. per a vehicles i maquinària agrícoles
Fraccionament / ajornament de deutes
Identificació del subjecte infractor
Informació urbanística
Instal·lació de rètols i tendals
Llicència d'activitat integrada permanent major, amb permís d'instal·lació (amb tramitació iniciada abans de 28-2-2014)
Llicència d'activitat integrada permanent menor, amb permís d'instal·lació (tramitació iniciada abans de 28-2-2014)
Llicència d'obres amb projecte
Llicència d'obres sense projecte
Llicència de primera utilització i devolució de fiança de residus
Llicència per a una xarxa elèctrica d'alta i baixa tensió
Ocupació via pública (Obres i bastides)
Ocupació via pública (Terrassa,Expositor i altres )
Pagament de deutes
Permís d'instal·lació i obres
Sistema especial de pagament Impost de béns immobles
Sistema especial de pagament Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud pròrroga pagament IIVTNU (Plusvàlua)
Suscripció d'avisos sms/correu electrònic
 
   
Contactau amb l’Ajuntament Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per fer un suggeriment, una consulta o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament de Maó (plaça Constitució, 1. Maó Tel. 971 36 98 00) o bé en el següent enllaç...

Mirarem de donar resposta a les vostres consultes com més prest millor.


Consultes i suggeriments  Queixes i fotodenúncia
 
Ajuntament de Maó
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS   Contactar